Asiakasrekisterin rekisteriseloste

Kouta Media Oy ja sen tytäryhtiöt ylläpitävät asiakkaistaan asiakasrekisteriä toiminnanohjaus- ja laskutusohjelmistoissaan.

Tämä tietosuojaseloste soveltuu asiakasrekisteriemme sisältämiin henkilötietoihin, joita käsittelemme palveluiden tarjoamiseen, asiakasyhteydenpitoon sekä laskutukseen liittyvissä asioissa.


1. Rekisterin pitäjien yhteystiedot:

Kouta Media Oy
Seminaarikatu 2, 87100 Kajaani
Y-tunnus: 2423017-7

Asiakasrekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö:
Johanna Välilä, johanna@koutamedia.fi

Kouta Oulu Oy
Heinätorinkatu 11-13 B 21, 90100 Oulu
Y-tunnus: 2774850-2

Asiakasrekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö:
Jan Arbelius, jan@koutamedia.fi

2. Henkilötietojen kerääminen

Saamme asiakkaidemme työntekijöiden ja yhteyshenkilöiden henkilötietoja asiakkaidemme ostaessa tai tilatessa palveluita meiltä tai asiakkaan ollessa muuten yhteydessä meihin. Tiedot tulevat lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään.

3. Rekisterin tietosisältö

Keräämme asiakasrekisteriin seuraavia tietoja:

Etu- ja sukunimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Yritys / organisaatio

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme rekisterissä olevia tietoja seuraavia tarkoituksia varten:

Palveluiden tarjoaminen
Yhteydenpito ja asiakaskommunikointi
Tilausten käsittely
Laskutus

5. Säilytysaika

Säilytämme asiakasrekisterimme ainoastaan niin pitkään, kun on tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi.

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirtäminen Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa Kouta-konsernin sisällä oleville yhtiöille kohdassa "Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus" mainittuja tarkoituksia varten.

Säilytämme henkilötietojasi Euroopan talousalueella. Henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lainsäädäntöön perustuen.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, joita Kouta-konsernin kohdassa 1. määritetyt yhtiöt käsittelevät.

Voit halutessasi olla yhteydessä meihin selvittääksesi, mitä henkilötietoja käsittelemme ja mihin tarkoitukseen näitä tietoja käytetään.

Sinulla on oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä ottamalla meihin yhteyttä.

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta niitä.

8. Yhteydenotot

Kaikissa tähän tietosuojaselosteeseen koskevissa kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa tulee ottaa yhteyttä kohdassa 1. mainittuihin henkilöihin sen mukaisesti, minkä yhtiön asiakkuutta asia koskee.

Kouta Media Oy ja sen tytäryhtiöt voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti, ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen ryhtymistä toimenpiteisiin.

9. Rekisterin suojauksen perusteet

Tietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja ne suojataan asianmukaisesti. Tietoja käsittelevät vain ne työntekijät, joiden työnkuvaan se kuuluu. Tietoja käytetään vain alkuperäistä käyttötarkoitusta varten.

Jaa tämä sivu