Tehtävä

Asiakkaalla oli visio sovelluksesta, joka piti tuotteistaa ja brändätä. Ideana oli luoda applikaatio, joka ilmoittaa maatilan pitäjälle kun karjasuojassa tapahtuu jotain poikkeuksellista. Lähdimme yhdessä kehittämään konseptia valmiiksi tuotteeksi asiakkaan keskittyessä tuotteensa teknologiaan meidän ottaessa vastuu tuotteistamisesta.

Ratkaisu

Ratkaisuna kiteytimme sovelluksen hyödyt markkinointiviesteiksi yhdessä asiakkaan kanssa, loimme Kaunilalle brändi-ilmeen sekä toteutimme itse applikaation. Lisäksi loimme palvelulle web-sivuston sekä muut markkinointimateriaalit.

Tulokset

Kaunila-applikaatio tuo tilalliselle valtavat hyödyt ja säästöt kun poikkeustilanteet, poikimiset, eläinten sairastelut tai vaikka laitehäiriöt saadaan todettua välittömästi. Tieto poikkeustilanteista saadaan välitettyä haluttaessa myös lomittajalle tai eläinlääkärille. Kaunila on loistava esimerkki innovatiivisesta yrityksestä, kuinka mobiiliteknologiaa valjastetaan helpottamaan arkea.

Lisää referenssejä

Puu&Co

Kaunila

Picard by Finnmirror

Kavio Cluster

Nokian kaupunki

Kajaanin Romu

Scanburger

Roche

Youredi

Ähtäri-Halkoniemi

Infrasuunnittelu

Vumos